Algemene voorwaarden


Huurvoorwaarden

1.) De huurder is gehouden de auto te retourneren op de afgesproken datum zoals in het huurcontract vermeld.
2.) Als verlenging van het huurcontract gewenst is dient dit minimaal een werkdag van te voren gemeld te worden aan AH Autoverhuur.
3.) Indien de auto niet op de afgesproken datum retour is zal de huur onverminderd voort duren, tevens zal een extra toeslag van €45,- per dag in rekening worden gebracht.
4.) De huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van de huurder had.
5.) De huurder dient de auto te retourneren in de staat zoals deze is meegenomen.
6.) Het is verboden te roken en dieren te vervoeren in de auto.
7.) Bij het onnodig vuil inleveren van de huurauto/bus worden reinigingskosten in rekening gebracht, dit kan oplopen tot € 150,-.
8.) Bij diefstal of vermissing van het voertuig is de huurder verplicht om AH Autoverhuur op de hoogte te stellen. Verdere instructies zullen telefonisch gegeven worden door AH Autoverhuur.
9.) De huurder is verplicht AH Autoverhuur op de hoogte te stellen van ieder schadegeval, ook indien er geen derde bij betrokken zijn.
10.) Bij iedere schade is de huurder verplicht een schadeformulier in te vullen en deze bij AH Autoverhuur in te leveren.
11.) Bij een aanrijding is de huurder verplicht zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm dan ook.
12.) De huurder is verplicht een deel van het eigen risico af te kopen (bovenhoofdse schade €1500,-).

Tarieven afkoop eigen risico auto: Tarieven afkoop eigen risico bedrijfswagen:
1/2dag: €4,50 1/2dag: €5,50
1 dag: €8,50 1 dag: €10,00
weekend: €16,50 weekend: €18,50
1 week: €60,- 1 week: €65,-
eigen risico: €600,- eigen risico: €600,-

 

13.) AH Autoverhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich in het bezit van het voertuig te stellen.
14.) In geval van grijs kenteken verhuur (bussen en bestelwagens) onthoudt AH Autoverhuur zich van elke vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot een fiscale naheffing voortvloeiend uit het gebruik. Door het ondertekenen van dit formulier zal de huurder akkoord gaan met de wettelijke ‘’BPM huurdersverklaring’’ en de fiscale verantwoordelijkheid die het huren met zich meebrengt.
15.) In er wordt gereden onder invloed vervallen alle gemaakte voorwaarden en afkoop eigen risico.
16.) Door het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met onze huurvoorwaarden.